ADHD en autisme: aangeboren ontwikkelingsstoornissen op het gebied van informatieverwerking

Recent onderzoek toont aan dat er een overlap bestaat tussen ADHD en autisme. De oorzaak is te vinden in deels dezelfde hersengebieden. Je zou kunnen zeggen dat de bedrading daar anders verloopt. De gevolgen zijn voor ieder kind echter verschillend. Het is de kunst te achterhalen hoe het bij jouw kind werkt, zodat je hier als ouder op kunt inspelen. Op internet is er veel informatie te vinden over ADHD en autisme. Te veel eigenlijk. Het is daardoor lastig om door de bomen het bos nog te zien. Twee verenigingen geven je de meest recente en objectieve informatie:

 

  • NVA: Nederlandse Vereniging voor Autisme, www.autisme.nl
  • Balans: De landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, zoals ADHD, dyslexi, Asperger en PDD-NOS, www.balansdigitaal.nl

 

Op YouTube kun je ook veel filmpjes vinden die kort uitleggen wat de diagnose inhoudt en waar je tegenaan kunt lopen als ouders.

'Gewone' opvoeding werkt niet

Voor jouw kind met ADHD of autisme is een soepele omgang met anderen vaak lastig. Hij of zij voelt zich vaak onvoldoende begrepen en frustrerende miscommunicatie ligt op de loer. Als ouder merk je dat een 'normale' opvoedingswijze niet werkt, wat je onzeker kan maken. Conflicten in het gezin kunnen hoog oplopen en dat heeft weer gevolgen voor eventuele broertjes en/of zusjes.

Kortom, de spanning in het gezin kan behoorlijk zijn. Weet dan dat er hulpmiddelen zijn en manieren die je helpen om de rust terug te krijgen.
GO Begeleiding is er speciaal voor jou; laat ons jullie verder helpen.

 

Ook voordelen bij ADHD en autisme

Makkelijk is het allemaal niet, maar vergeet vooral niet dat er ook heel veel mooie kanten zitten aan beide diagnoses. Zo zitten mensen met ADHD vol goede ideeën, zijn ze vindingrijk, grappig en kunnen zij zich vol energie en met messcherpe focus richten op de dingen die hun interesse hebben. Met hun grote inzicht in de medemens en hun creatieve inslag hebben ADHD-ers iets heel speciaals te bieden.

Mensen met autisme hebben vaak oog voor detail en werken zeer nauwkeurig. Veelal bezitten zij specifieke vaktechnische vaardigheden en kennis die ze op een creatieve manier in kunnen zetten. Ze zijn eerlijk, denken logisch na en op z’n zachtst gezegd niet makkelijk uit de concentratie te halen. Als iedereen zo loyaal en betrouwbaar zou zijn als mensen met autisme zou de wereld er een stuk mooier uit zien.

 

 

 

 

 

- Maak gebruik van de sterke kanten -